Nieuw intranet


De intranetten van veel lokale Rabobanken waren sterk verouderd. De mogelijkheden waren beperkt en het beheer was omslachtig. In 2009 besloot Rabobank Nederland daarom een nieuw intranet uit te rollen. De keuze viel op SharePoint als platform. Als projectleider implementeerde ik het nieuwe intranet bij Rabobank Centraal Zuid-Limburg. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor de inrichting, het beheer en de optimalisatie. 

Aanpakintranet

Om de informatiebehoefte in kaart te brengen, stelde ik een projectgroep samen met collega’s uit de hele organisatie. Samen bepaalden we de informatiebehoefte en globale structuur. Hieruit vloeide een uitgebreid implementatieplan, inclusief rollen en verantwoordelijkheden. Het intranet kreeg een centrale plaats in de interne communicatiemix. Andere middelen werden geïntegreerd of kregen een nieuwe functie in het communicatiebeleid. Medewerkers, afdelingen en projectgroepen kregen mogelijkheden om zelf informatie en documenten te delen.

Resultaat

Voor en na de invoering is een tevredenheidsonderzoek afgenomen. De beoordeling van de werking en mogelijkheden van het intranet steeg van een 6,4 naar een 7,3. Door continu te sturen op het gebruik van het intranet om informatie te delen, documenten te beheren én samen te werken, heeft het intranet de centrale plaats gekregen dat het verdient.