IBAN en SEPA

In 2014 gaat Nederland over op één Europees betaalsysteem (SEPA). Alle betalingen en incasso’s verlopen dan via Europese standaarden. Ondernemers en bestuursleden die zich niet voorbereiden, lopen het risico dat zij niet meer kunnen betalen of incasseren. Voor de projectgroep SEPA van Rabobank Centraal Zuid-Limburg verzorgde ik campagnes en ondersteunde ik diverse evenementen om de kennis over SEPA te vergroten en urgentiebesef te creëren.

Strategie

Het was duidelijk dat langdurige, structurele aandacht noodzakelijk was. Zowel intern als extern. Het traject werd daarom opgesplitst in twee fases. Het eerste deel richtte zich op het creëren van awareness. Dit deel had een voorlichtend karakter. Deel twee richtte zich op het creëren van urgentiebesef en het aanzetten tot actie. De toonzetting ontwikkelde zich van informatief naar waarschuwend en triggerend (zie onder).

SEPA SEPA SEPA

Middelen

De aanpak was geïntegreerd en cross-mediaal. Vrijwel alle beschikbare, eigen communicatiemiddelen werden ingezet: site, ledenmagazine, lokale pagina, nieuwsbrief, LinkedIn, Twitter, bankhallen, enzovoort. Afhankelijk van de fase werd doorverwezen naar meer informatie, de mogelijkheid om een seminar of webinar te volgen of naar hulpmiddelen om in actie te komen, zoals de SEPA-Check. Voor extra overtuigingskracht werden ondernemers geïnterviewd of in beeld gebracht.

Voorbeelden

Artikel Ledenmagazine (click om te lezen)
Artikel
Videoverslag Seminar IBAN en SEPA
E-mailhandtekening
banner

Resultaat 

Ondanks gerichte aandacht en goede beoordelingen van het seminar (8,5) en webinar (8), bleef het urgentiebesef achter. Dit was in lijn met de landelijke trend. Uiteindelijk heeft de Europese Commissie besloten om de invoering van SEPA een half jaar uit te stellen.